TISKOPISY

  • Čestné prohlášení žadatelů k získání odborné (profesní) způsobilosti k řízení vozidel (v souladu s mimořádným opatřením platným od 12.dubna 2021)

Tiskopisy nutné k podání přihlášky uchazečem o řidičské oprávnění:

U žadatele ve věku 15-17 let musí být žádost podepsána zákonným zástupcem, u žadatele do 15ti let musí být podpis zákonného zástupce ověřen.

U žadatele ve věku 15-17 let musí být žádost podepsána zákonným zástupcemu žadatele do 15ti let musí být podpis zákonného zástupce ověřen

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Pro přihlášení můžete využít i formulář níže. Obratem Vás budeme kontaktovat:

MATERIÁLY KE STAŽENÍ