ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

Provádíme školení řidičů referentů a profesních řidičů.

ŠKOLENÍ REFERENTŮ

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Školení instruktorem

Školení probíhá v učebně naší autoškoly, kde Vám naši instruktoři rádi odpoví na všechny Vaše dotazy týkající se silničního provozu. Školení jde samozřejmě domluvit i v prostorách Vaší společnosti.

 

ŠKOLENÍ PROFESNÍCH ŘIDIČŮ

Pravidelné školení

Pokud jste již držitelem profesního průkazu a potřebujete absolvovat každoroční, pravidelné školení 7 hod.

Toto školení musí řidič pravidelně každoročně absolvovat v případě, že řídí vozidlo sk. C, CE, D, DE. Náplň je stanovena na celých 35 hodin, které musí řidič absolvovat v 5-ti letech každoročně po 7-mi hodinách. Školení již neobsahuje žádné přezkušování. Smyslem je, aby si řidič každoročně osvěžil své znalosti v jednotlivých tématech a doplnil je o novinky v silničním provozu. V případě, že se řidič nezúčastní pravidelného školení vždy do data vydání profesního průkazu hrozí mu sankce dle Zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích § 22.

Přihlášky je možno podat on-line, e-mailem nebo telefonicky.

Důležité upozornění:

Konání školení musí akreditované školicí středisko oznámit příslušnému obecnímu úřadu, odboru dopravy, nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání školení. Proto je bezpodmínečně nutné podat včas přihlášku.

Podrobné informace (odkaz na podrobné informace)

Pro přihlášení na školení řidičů můžete využít tento formulář. Obratem Vás budeme kontaktovat!