CENÍK

Ceník platný od 13.3.2022

MOTOCYKL A
AM malý motocykl - motocykl do 45 km/h 11.000,-
A1 lehký motocykl - motocykl do 125 cm3 12.000,-
A2 střední motocykl - motocykl do 35 kW 14.000,-
A motocykl bez omezení výkonu 14.500,-
     
Motocykl (rozšíření z jiné skupiny)
z A1 na A2 motocykl do 35 kW - kompletní výcvik 10.000,-
z A1 na A2  doplňovací doplňovací zkouška (včetně jízd před zkouškou) 5.000,-
z A2 na A motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik 10.000,-
z A2 na A doplňovací praxe dva roky z A2 doplňovací zkouška (včetně jízd před zkouškou) 5.000,-
z A1 na A motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik 14.000,-
     
MOTOCYKL SPOLEČNĚ S OSOBNÍM AUTOMOBILEM
A2 + B motocykl do 35 kW společně s osobním automobilem 28.000,-

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL B
B - standart doba výcviku 2 - 3 měsíce 17.000,-
B - individuální včetně víkendů a státních  svátků 20.000,-
B - cizinci cizinci nehovořící česky 20.000,-
OSOBNÍ AUTOMOBIL S PŘÍVĚSEM B+E
Osobní automobil s přívěsem B96 B96 doplňovací zkouška na soupravu B96 (B + přívěs ) celková hmotnost soupravy 4.250 kg 5.500,-
B + E   7.000,-
 
Jednotlivé dokupované jízdy v rámci výuky
B doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 1.000,-
B96 doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 1.000,-
B+E doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 1.000,-

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL C
C doba výcviku 1-2 měsíce 19.000,-
C + profesní průkaz   Smluvní cena
CE   9.000,-
C + CE + profesní průkaz 140   Smluvní cena

 

AUTOBUS D
z C na D   20.000,-
z C na D + profesní průkaz 140   Smluvní cena
z C na D + profesní průkaz 45   Smluvní cena

 

TRAKTOR T
T Rozšíření 12.000,-
T Žadatel bez ŘO 14.000,-

   

KONDIČNÍ JÍZDY
(jízdy pro držitele řidičského oprávnění)
B cena za jednotlivou hodinu jízdy v běžném provozu (45 minut) 1.000,-
B+E, B96 cena za jednotlivou hodinu jízdy v běžném provozu (45 minut) 1.000,-

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY A STORNA - POPLATEK AUTOŠKOLE
Opravná zkouška PPV 500,-
Opravná zkouška OÚV 500,-
Opravná zkouška PJ - B, BE 1.000,-
Opravná zkouška PJ C, CE, D 1.500,-
Opravná zkouška AM, A1, A2, A 1.000,-
Nová výuka 3x neúspěšný test při závěrečných zkouškách 3.000,-
Nový výcvik 3x neúspěšná jízda při závěrečných zkouškách 15.000,-
Neúčast na zkoušce neomluvená neúčast nebo zrušená zkouška 1.000,-
Storno výcviku storno výcviku, vrácení dokumentace, vyúčtování 1.000,-
Převod výcviku převod výcviku, vyhotovení dokumentace, vyúčtování 1.000,-
Duplikát potvrzení o školení řidičů vystavení nového potvrzení o školení profesního řidiče za ztracený 200,-
Prostoj Zmařená jízda z důvodů na straně zákazníka 500,-

 

PŘEZKOUŠENÍ PRO VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
A 1 výcviková hodina + přezkoušení 3.500,-
B 1 výcviková hodina + přezkoušení 3.500,-
C 1 výcviková hodina + přezkoušení 3.500,-
CE 1 výcviková hodina + přezkoušení 3.500,-
D 1 výcviková hodina + přezkoušení 3.500,-

 

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ (REFERENTI A PROFESNÍ ŠKOLENÍ)
Referentské školení do 5 osob 400,-/osoba
Referentské školení skupina nad 5 osob Smluvní cena
Pravidelné školení profesní Skupina (smluvní cena dle počtů řidičů) Smluvní cena
Vstupní školení 140   Smluvní cena
Vstupní školení 280   Smluvní cena
Rozšíření vstupního školení 45   Smluvní cena

 

POPLATKY ORP KKRALOVICE ZA ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU
(Poplatky se hradní na pokladně ORP Kralovice, Manětínská 493)
První zkouška řidičský průkaz První zkouška na získání nebo rozšíření ŘP - obsahuje PPV, PJ, OÚV 700,-
První zkouška profesní průkaz První zkouška na získání profesního průkazu 700,-
Opravná zkouška PPV Opravná zkouška pravidla provozu vozidla - test 100,-
Opravná zkouška OÚV Opravná zkouška ovládání a údržba vozidla - technika 200,-
Opravná zkouška PJ Opravná zkouška jízdy 400,-
Opravná zkouška profesní průkaz Opravná zkouška na profesní průkaz - test 700,-

  V případě nemožnosti fungování autoškoly z důvodu zákazu činnosti či zásahu vyšší moci se o tuto dobu délka výuky a výcviku prodlužuje.

V případě školení většího počtu zaměstnanců, je možná individuální sleva dle dohody.

Jednotlivé skupiny lze při výcviku sdružovat, cena je poté nižší (dohoda individuálně).

U stálých zákazníků (vracejících se žadatelů) je cena nižší (dohoda individuálně)

Cena je za kompletní výcvik a 1.zkoušku V cenách není zahrnut správní poplatek za vykonání zkoušky.