AUTOŠKOLA

Přehled skupin pro získání řidičského oprávnění, které naše autoškola vyučuje.

SKUPINA AM

Výcvik je prováděn na motocyklu Yamaha YBR 125

Co smíte řídit:

 • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:
  • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
  • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
  • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 15 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

MOTOCYKL A
AM malý motocykl - motocykl do 45 km/h 8.000,-

 

SKUPINA A1

Výcvik je prováděn na motocyklu Honda CB 125

Co smíte řídit

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 16 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

MOTOCYKL A
AM malý motocykl - motocykl do 45 km/h 8.000,-
A1 lehký motocykl - motocykl do 125 cm3 8.000,-

 

SKUPINA A2

Výcvik je prováděn na motocyklu Honda CB 500

Co smíte řídit:

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:
 • věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
 • věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

 

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

MOTOCYKL A
AM malý motocykl - motocykl do 45 km/h 8.000,-
A1 lehký motocykl - motocykl do 125 cm3 8.000,-
A2 střední motocykl - motocykl do 35 kW 9.000,-
 
Motocykl (rozšíření z jiné skupiny)
z A1 na A2 motocykl do 35 kW - kompletní výcvik 5.000,-
z A1 na A2  doplňovací doplňovací zkouška - (včetně jízd před zkouškou) 4.000,-
z A1 na A motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik 11.000,-

 

SKUPINA A

Výcvik je prováděn na motocyklu Honda CB 650

Co smíte řídit:

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2
 • čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:
  • věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
  • věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

MOTOCYKL A
AM malý motocykl - motocykl do 45 km/h 8.000,-
A1 lehký motocykl - motocykl do 125 cm3 8.000,-
A2 střední motocykl - motocykl do 35 kW 9.000,-
A motocykl bez omezení výkonu 11.000,-
 
Motocykl (rozšíření z jiné skupiny)
z A1 na A2 motocykl do 35 kW - kompletní výcvik 5.000,-
z A1 na A2  doplňovací doplňovací zkouška (včetně jízd před zkouškou) 4.000,-
z A2 na A motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik 5.000,-
z A2 na A doplňovací praxe dva roky z A2 doplňovací zkouška (včetně jízd před zkouškou) 4.000,-
z A1 na A motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik 11.000,-
 
MOTOCYKL SPOLEČNĚ S OSOBNÍM AUTOMOBILEM
A2 + B motocykl do 35 kW společně s osobním automobilem 17.500,-

 

SKUPINA B

Výcvik je prováděn na Seat Ateca

Co smíte řídit:

 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
 • o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo
 • vozidla zařazenádo skupiny A1 s automatickou převodovkou
 • vozidlaza řazená do skupiny B1
 • Skupina„B96" - jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. (Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.)

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • Výhoda - "B96" lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

OSOBNÍ AUTOMOBIL B
B - pomalu doba výcviku 3 – 4 měsíce 10.500,-
B - standart doba výcviku 6 - 7 týdnů 13.500,-
B - rychlokurz doba výcviku do 18 dnů 15.000,-
B - individuální včetně víkendů a státních  svátků 15.000,-
B - cizinci cizinci nehovořící česky 15.000,-
 
Jednotlivé dokupované jízdy v rámci výuky
B doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 500,-

SKUPINA B+E, B96

Výcvik je prováděn na Seat Ateca

Co smíte řídit:

 • Řidičské oprávnění skupiny B+E:

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).

 • Řidičské oprávnění skupiny „B96":

Jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. Je vhodné pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4250 kg. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ z jízdy. Zkouška z předpisů se nevyžaduje.

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

OSOBNÍ AUTOMOBIL B
B - pomalu doba výcviku 3 – 4 měsíce 10.500,-
B - standart doba výcviku 6 - 7 týdnů 13.500,-
B - rychlokurz doba výcviku do 18 dnů 15.000,-
B - individuální včetně víkendů a státních  svátků 15.000,-
B - cizinci cizinci nehovořící česky 15.000,-
 
OSOBNÍ AUTOMOBIL S PŘÍVĚSEM B+E
Osobní automobil s přívěsem B96 B96 doplňovací zkouška na soupravu B96 (B + přívěs ) celková hmotnost soupravy 4.250 kg 4.500,-
B + E   5.500,-
 
Jednotlivé dokupované jízdy v rámci výuky
B doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 500,-
B96 doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 500,-
B+E doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 500,-

 

SKUPINA C

Výcvik je prováděn na nákladním automobilu Mercedes Benz

Co smíte řídit:

 • Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií
 • Vězeňské služby České republiky
 • ozbrojených sil České republiky
 • obecní policie
 • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
 • celních orgánů
 • při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
 • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

 

SKUPINA C+E

Výcvik je prováděn na nákladním automobilu Mercedes Benz - přívěs Spier

Co smíte řídit:

 • Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E
 • jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 21 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny C
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupiny C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
 • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL C
C doba výcviku 1-2 měsíce 15.000,-
C + profesní průkaz   Smluvní cena
C+E   6.500,-
C + CE + profesní průkaz 140   Smluvní cena

 

SKUPINAD

Výcvik je prováděn na autobusu Karosa

Co smíte řídit:

 • Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 24 let (21 nebo 23 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií
 • Vězeňské služby České republiky
 • ozbrojených sil České republiky
 • obecní policie
 • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
 • celních orgánů
 • při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
 • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 • v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
 • v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

 

SKUPINA D+E

Výcvik je prováděn na autobusu Karosa

Co smíte řídit:

 • Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Jízdní souprava zařazená do skupin BE a D1E

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 24 let (21 nebo 23 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny D
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu DE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií
 • Vězeňské služby České republiky
 • ozbrojených sil České republiky
 • obecní policie
 • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
 • celních orgánů
 • při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Řidičské oprávnění pro skupinu DE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení:

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
 • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 • v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
 • v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D+E uděleno ve věku 23 let
 • Skupinu D+E lze též získat rozšířením z C na D+CE nebo z C na C+E pro držitele skupiny D

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

AUTOBUS D
z C na D   16.000,-
z C na D + profesní průkaz 140   Smluvní cena
z C na D + profesní průkaz 45   Smluvní cena

 

SKUPINA T

Výcvik je prováděn na traktoru Zetor 7711

Co smíte řídit:

 • traktorů a pracovních strojů samojízdných
 • k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo
 • jde o vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3500 kg, jinak k jejich řízení postačuje řidičské oprávnění skupiny B

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

 • věk 17 let
 • platná lékařská prohlídka
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů

Závěrečná zkouška (odkaz)

Přihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formulář pro lékaře

TRAKTOR T
T Rozšíření 10.000,-
T Žadatel bez ŘO 12.000,-