ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Termín a přihlášení

Termín závěrečné zkoušky následuje v souladu s příslušným zákonem po ukončení Vašeho kurzu v autoškole a to do 14 dnů, od ukončení kurzu a vzájemné dohodě s instruktorem. Je nutné mít uhrazeny všechny platby za výuku a výcvik, v opačném případě nejsme povinni žáka ke zkouškám přihlásit. Všechny formality přihlášky zajišťuje naše autoškola.

Místo konání a čas

Závěrečná zkouška se koná na MěÚ Kralovice, Manětínská 493. Před zkouškou je přítomen zástupce naší autoškoly, u kterého se přihlaste. Zkouška začíná v 7:30.

obrazek

Potřebné doklady a pomůcky

Na všechny části závěrečné zkoušky je nutné mít s sebou:

 • doklad totožnosti (platný)
 • potvrzení o zaplacení poplatku za zkoušku (nebo opravnou zkoušku)
 • v případě rozšíření ŘP také aktuální řidičský průkaz
 • pokud žadatel nosí dioptrické brýle nebo kontaktní čočky a má je zapsané v posudku nebo v řidičském průkazu

Poplatek se hradí na pokladně MěÚ Kralovice. Na přepážce nahlaste, že platíte zkoušku (opravnou zkoušku) a vaše údaje (jméno, příjmení, adresu trv. pobytu) Tento poplatek je příjmem MěÚ, nikoli naší autoškoly.

Poplatky za zkoušku městskému úřadu

POPLATKY ORP KKRALOVICE ZA ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU
První zkouška řidičský průkaz První zkouška na získání nebo rozšíření ŘP - obsahuje PPV, PJ, OÚV 700,-
První zkouška profesní průkaz První zkouška na získání profesního průkazu 700,-
Opravná zkouška PPV Opravná zkouška pravidla provozu vozidla - test 100,-
Opravná zkouška OÚV Opravná zkouška ovládání a údržba vozidla - technika 200,-
Opravná zkouška PJ Opravná zkouška jízdy 400,-
Opravná zkouška profesní průkaz Opravná zkouška na profesní průkaz - test 700,-

Jak zkouška probíhá

Závěrečná zkouška se skládá - pro skupiny A, B, BE, T - ze dvou částí, pro skupiny C, CE, D, DE ze tří částí.

Písemná – test z pravidel. Test se skládá z 25 otázek týkajících se pravidel provozu na pozemních komunikacích. Test se provádí na počítači a na vyplnění testu je stanoven limit 30 minut. Maximální počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování testu je nutné dosáhnout minimálně 43 bodů.

Testovací otázky v E-testy (odkaz)

Od 20.2.2016 platí novela zákona, je nutné složit úspěšně písemnou část, jinak není žák připuštěn k praktické jízdě.

Ústní (u skupin C a D)- je zaměřena na ovládání a údržbu vozidel. Žadatel odpoví na tři vylosované otázky z celkových 45.

Praktická B, B96, BE, C, CE, D, T– jízda s vozidlem

Zkouška vždy začíná praktickou ukázkou znalostí, kontrola výbavy vozidla, celková kontrola před vyjetím, může být požadováno také např.: oprava defektu, sestavení výstražného trojúhelníku, nezapomeňte na připoutání všech osob ve vozidle.

Pro všechny skupiny platí jednotný čas na zkoušku min. 30 až 45 min. Při zkoušce je potřeba zkušebnímu komisaři předvést, že v plném rozsahu a ve všech situacích náležitě ovládáte vozidlo a samozřejmě dodržujete pravidla silničního provozu.

Praktická AM, A1, A2, A — jízda s motocyklem

Zkouška z praktické jízdy se skládá ze 2 částí. První část se bude konat mimo pozemní komunikaci na tzv. "zkušební ploše". Druhá část zkoušky bude probíhat v silničním provozu tak, že žadatel pojede na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.

I. ČÁST ZKOUŠKY (AM, A1, A2, A)

1) Příprava a technická kontrola motocyklu

 • úprava ochranné výstroje
 • namátková kontrola technického stavu

2) Zvláštní jízdní úkony

a) úkony před jízdou:

sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan,

b) provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující:

 • následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru,
 • bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“,
 • slalom
 • jízdu po dráze ve tvaru osmičky
 • opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce a následným přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,

c) provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující:

 • slalom v rychlosti nejméně 40 km/h
 • vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km/h),

d) provést:

 • brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km/h
 • nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km/h)

obrazek

obrazek

obrazek

obrazekobrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek


 2. ČÁST ZKOUŠKY - CHOVÁNÍ V PROVOZU

Druhá část zkoušky bude probíhat v silničním provozu tak, že žadatel pojede na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.

Po úspěšnémabsolvování všech částí zkoušky můžete podat žádosti o vydání řidičského oprávnění.

Co když nějakou část neudělám

V případě neúspěchu část zkoušky, u které jste uspěli, už opakovat nemusíte. Opravná zkouška je možná nejdříve za pět pracovních dnů a den neúspěšné zkoušky se nepočítá.

Termíny opravných zkoušek Vám sdělíme v autoškole.

Na dokončení autoškoly je ze zákona lhůta 6 měsíců od prvního termínu absolvovaných zkoušek. Následně je nutné absolvovat nový kurz v plném rozsahu.